Värdegrund

Förhållningssätt och förväntningar mellan personal, elever och vårdnadshavare i Gärdesskolorna
Gärdesskolornas personal har tagit fram detta dokument för att det skall bli tydligt vilka förväntningar personal, elever och vårdnadshavare bör ha på varandra.

 

Detta kan ni som elever och vårdnadshavare förvänta er av skolans personal:

Trygghet under skoldagen för eleverna genom att vi

  • Bemöter alla elever med vänlighet, omtanke och hänsyn.
  • Uppmuntrar artighet, vänlighet och gott uppförande hos eleverna.
  • Bemöter flickor och pojkar lika samt aktivt arbetar för jämställdhet.
  • Hjälper eleverna att lösa konflikter.
  • Uppmärksammar situationer under raster, i matsalen, i idrottens omklädningsrum m.m.
  • Kontaktar vårdnadshavare om något särskilt hänt eller om eleven utan giltig anledning uteblivit från lektioner.
  • Samarbetar med fritidshem, fritidsklubb och förvaltningar som har med barn och ungdom att göra.
  • Alltid tar tag i mobbning.

 

 

Dela:
Kategorier: