Utvecklingsmål för fritids

På fritids arbetar vi utifrån våra utvecklingsmål

•samarbete
•ansvar
•uttrycka sin åsikt
•empati
•självtillit
•uttrycka sig estetiskt
• självständighet
som genomsyrar hela vår verksamhet.

Dela: