Skolans historia

Olaus Petri skola bedrev först undervisning i tre friliggande paviljonger som låg på Erik Dahlbergsgatan. Dessa byggdes 1961 av arkitekt Paul Hedqvist. I slutet av 1980-talet lät man riva paviljongerna för att för att bereda plats för ett nytt bostadsområde, kvarteret Skvadronen. I samband med rivningen lät man 1990 bygga en ny skolbyggnad, "8-kanten", i omedelbar närhet till Skvadronen. Arkitekt vid bygget var Bo Fritzell.

Olaus Petri skolas historia är intimt förknippad med Hjorthagens skolas historia. På grund av deras ringa storlek har de under tidsperioder ingått i större rektorsområden eller utgjort annex till andra skolor. I början av 1990-talet övergav man tanken om "storrektorsområden" och ville istället ha mindre rektorsområden. Vad gäller Olaus Petri- och Hjorthagens skola var de för små för att bilda egna rektorsområden och slogs därför samman till ett gemensamt from 1992.

Rektorsområdets utseende:

Gärdets rektorsområde                    1961-1968

Hedvig Eleonora rektorsområde      1968-1974

Dela:
Kategorier: