Frånvaroanmälan

Från och med skolstart läsåret 17/18 har Stockholm Stad infört ett nytt system, vad gäller bland annat frånvaroanmälan och registrering av elever. Detta kan komma att innebära vissa störningar, vilket vi ber Er att ha överseende med.

Du kan som vårdnadshavare anmäla Ditt barn som giltigt frånvarande, t ex vid sjukdom, läkarbesök etc på fyra olika sätt:

Du anmäler själv frånvaron via Stockholm Skolwebb; E-leg/Bank-id/Mobilt Bank-id  krävs för inloggning.

Du anmäler själv frånvaron via sms 073-0121740; Ditt mobilnummer måste finnas registrerat i skolans kontaktuppgifter.

Du anmäler via en app – Anmäl frånvaro Stockholm. 

Du anmäler frånvaron på skolans telefonsvarare för detta ändamål: 08-508 44 330 – ange för- och efternamn på Ditt barn samt klass.

Vänligen ta del av bifogad information, som ska ses som hjälp till Dig som vårdnadshavare. Viktigt att påpeka är att vårdnadshavare inte kan anmäla frånvaro del av dag under ht 2017 via app eller sms. För anmälan för del av dag gäller alternativ 1 eller 4.

OBS!

För samtliga alternativ gäller att frånvaroanmälan ska vara gjord senast 07.30 den dagen anmälan avser. Dock lyssnas telefonsvararen av flera gånger under dagen, om man som  vårdnadshavare inte haft möjlighet att göra frånvaroanmälan innan 07.30

Ingen frånvaroanmälan görs till mentor. I det fall Ditt barn blir sjukt under skoldagen och måste gå hem måste Du som vårdnadshavare anmäla detta så snart Du fått kännedom om det. Lättast gör Du det genom att anmäla frånvaron på skolans telefonsvarare, vilken lyssnas av flera gånger dagligen – se punkt 4.

I det fall Ditt barn är ogiltigt frånvarande kommer automatiskt meddelande skickas till Dig som vårdnadshavare. I första hand via ett sms och i andra hand via ett e-postmeddelande. Detta gäller såväl frånvaro från hel lektion, del av lektion samt sen ankomst.

Har Du frågor kring anmälan av frånvaro etc kontaktar Du skolans frånvaroadministratör:

Caroline Gertoft

Användarhandledning vårdnadshavare

SMS information till vårdnadshavare

Supportguide sms och app frånvaro

Dela:
Kategorier: