Föräldraråd

På Olaus Petri skola finns ett föräldraråd med representanter från alla klasser på skolan.

Rådets styrelse som består av representanter från de olika råden på Gärdesskolorna samverkar reglebundet med skolans rektor.

Dela: