FB

Välkommen till klass FB!

Förskoleklassverksamheten skall förena förskolans och skolans arbetssätt. Läroplanens kursplanemål gäller först fr. o med årskurs 1. I förskoleklassen blandas lek med kunskap och vi arbetar med områden som på olika sätt skall ge barnen en god grund att stå på inför den fortsatta skolgången. Förutom att vi fokuserar på lek-, språk-, och matematikutveckling i förhållande till barnens egna förutsättningar arbetar vi mycket med att främja det sociala samspelet och få ihop en fungerande barngrupp inför skolstarten.

Vår målsättning  är att ge barnen

·         Social kompetens så att barnen utvecklar sin förmåga att fungera tillsammans med andra människor i olika sammanhang

·         Redskap för att kunna tillgodogöra sig kunskap

·         Förutsättningar för att känna trygghet i skolan

Att vara sex år tillsammans med andra sexåringar är en stor träning i att kunna

·         Leka och ha roligt tillsammans

·         Lyssna både på vuxna och kamrater

·         Vänta på sin tur

·         Samarbeta

·         Ta instruktioner både individuellt och i grupp

·         Ta ansvar för sig själv och sina handlingar

·         Vara en bra kompis

 

Skoldagen

Tre timmar om dagen har vi skolförberedande verksamhet. Vi arbetar då bland annat med skapande, språkstärkande lekar, samarbetsövningar, matematik och aktuella teman.Efter lunch börjar fritids med olika aktiviteter. På Gärdesskolorna fortsätter de pedagoger som arbetat med barnen på förmiddagen att vara med barnen även på eftermiddagen.Vi på Gärdesskolorna lägger stor vikt vid barnens hälsa och rörelse och vistas mycket utomhus och i naturen. En gång i veckan har vi utedag då vi besöker olika parker, museum eller gör skogsutflykter.Lärandet skall vara lustfyllt och vi strävar efter att alla elever under sitt år i förskoleklass utvecklar sin nyfikenhet och intresse för att lära sig i en trygg och glädjefull miljö!

Vill ni veta mer om förskoleklass

www.skolverket.se  eller  www.stockholm.se

Vill ni veta mer om oss?

Har ni frågor får ni gärna kontakta oss via telefon eller e-post.

Bitr. rektor Agneta Gerdbo

08-508 44 247

agneta.gerdbo@stockholm.se

Dela: