Elevråd

Elevrådet leds av Anna Lidwall som tillsammans med två representanter från varje klass träffas en gång i månaden. Innan varje elevråd har varje klass har ett klassråd där barnen får en chans att komma med idéer om hur skolan kan förbättras, det kan till exempel vara vilka bandyregler som ska gälla, vad som ska köpas in till skolgården eller vad som ska göras på friluftsdagarna. Klassrepresentanterna tar sedan med sig sin klass tankar och idéer för vidare diskussion på elevrådet.

 

Dela:
Kategorier: