Elevhälsa

Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Personalen i elevhälsan arbetar i team ihop med skolledning och specialpedagoger.
I elevhälsoteamet för åk F-6 finns skolsköterska, psykolog, bitr. rektor samt specialpedagog. För åk 7-9 finns i motsvarande organisation skolsköterska, fältassistent, bitr. rektor och specialpedagog. För arbetet finns en handlingsplan som beskriver våra rutiner och ansvarsfördelning.

Skolsköterska

Gärdesskolan

Anna Jangholm ansvarar för Gärdesskolan arbetar alla dagar på skolan

Telefon 08-508 44 263 - 0761 244 263

e-post:anna.jangholm@stockholm.se

 

Skolsköterska

Olaus Petriskolan

Margaretha Kristiansson arbetar arbetar onsdagar och ojämn tisdag em.

Telefon: 08-508 337 72

e-post: margaretha.kristiansson@stockholm.se

 

Läs mer om elevhälsa på

http://www.stockholm.se/elevhalsa

   
Skolläkare  

Vasiliki Vanky nås via skolsköterskorna.

Skolpsykolog

Karin Calissendorff arbetar som skolpsykolog på Gärdesskolan och Olaus Petri skola måndagar och torsdagar vårterminen 2018. Vårdnadshavare är välkomna att kontakta Karin per telefon för information och stöd gällande elevers psykiska hälsa samt skolfrågor. Stödsamtal för elever erbjuds i viss utsträckning, efter samtycke från vårdnadshavare. Karin arbetar med alla årskurser inklusive särskolan.

Telefon: 08-508 44 261

E-post: karin.calissendorff@stockholm.se

Elever är olycksfallsförsäkrade

Alla elever på Gärdesskolorna är olycksfallsförsäkrade genom försäkringsbolaget S:t Erik Försäkrings AB. Om eleven råkar ut för en skada är det är vårdnadshavaren eller eleven som själv som anmäler skadan. Blankett för skadeanmälan finns på S:t Eriks försäkrings webbplats, www.sterikforsakring.se.

Dela:
Kategorier: