Bibliotek

Skolbiblioteket är tillgängligt för eleverna under hela skoldagen. Lärare, fritidspedagog eller bibliotekarie stödjer eleverna när de är i biblioteket.

Bibliotekarie Lena Moser finns tillgänglig på tisdagar och fredagar mellan kl 8-9.40

Här har ni möjlighet att nå bibliotekskatalogen hemifrån:

Vill du veta om en särskild bok finns i biblioteket?

Sök i Stockholms grundskolebibliotek

Dela: