Rektorsbrev september 2016

Välkomna till ett nytt läsår på Gärdesskolorna.

Terminsstarten har gått bra med många förväntansfulla och glada elever och lärare.

Ett av skolans mål föregående läsår var att öka meritvärdet i årskurs 9 samt höja resultaten på de nationella proven i årskurserna 3, 6 och 9. Vi är stolta över att berätta att målet är nått. Det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 har ökat från 262 till 275 jämfört med förra läsåret. Stadens meritvärde är 227. Resultaten på de nationella proven har ökat i samtliga ämnen i årskurserna 3, 6 och 9.

Skolgården på Gärdesskolan är för tillfället begränsad eftersom anläggningen av konstgräsplanen pågår för fullt. Den beräknas vara klar i mitten av oktober.

Den utvändiga fönsterrenoveringen på hus C, (Gärdesskolan ut mot Banérgatan) beräknas likaså vara klar i mitten av oktober. Olaus Petri skolas atriumgård har renoverats.

Vi håller för närvarande på att rekrytera en lärare i hemkunskap och vi hoppas att tillsätta tjänsten med legitimerad lärare snarast.

Till sist vill jag önska alla vårdnadshavare varmt välkomna till höstens föräldramöten.

En god kontakt mellan skola och vårdnadshavare är viktig för oss.

Vi ses i skolan!

Maria Radway Berg

Dela:
Kategorier: