Frånvaroanmälan

Information rörande vårdnadshavares frånvaroanmälan av elever

Gärdesskolans rutiner

Du som vårdnadshavare kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande, t ex vid sjukdom, läkarbesök etc på fyra sätt:

1. Du anmäler själv frånvaron via Stockholm Skolwebb; e-legitimation krävs för inloggning.
2. Du anmäler själv frånvaron via sms 073-0121740; ditt mobilnummer måste finnas registrerat i skolans kontaktuppgifter. För mer information se bifogad länk: SMS-tjänst. Det är mycket noga att du följer de instruktioner som ges i informationen.
3. Du anmäler via en app – Anmäl frånvaro Stockholm.  För mer information se bifogad länk: App-frånvaro.
4. Du anmäler frånvaron på skolans telefonsvarare för detta ändamål: 508 44 330 – ange för- och efternamn på ditt barn samt klass.

OBS!
För samtliga alternativ gäller att frånvaroanmälan ska vara gjord senast 07.30 den dagen anmälan avser.

Ingen frånvaroanmälan görs längre till mentorn. I det fall ditt barn blir sjukt under skoldagen och måste gå hem måste du som vårdnadshavare anmäla detta så snart du fått kännedom om det. Lättast gör du det genom att anmäla frånvaron på skolans telefonsvarare, vilken läses av flera gånger dagligen – se punkt 4.

I det fall ditt barn är ogiltigt frånvarande kommer automatiskt sms/e-post att skickas till dig som vårdnadshavare. Detta gäller såväl frånvaro från hel lektion samt sen ankomst.

Har du frågor kring anmälan av frånvaro etc kontaktar du skolans frånvaroadministratör:

Användarhandledning vårdnadshavare

SMS information till vårdnadshavare

Supportguide sms och app frånvaro

Dela:
Kategorier: