Elevhälsa

Gärdesskolorna har en väl utbyggd elevhälsoorganisation. Personalen i elevhälsan arbetar i team ihop med skolledning och specialpedagoger.
I elevhälsoteamet för åk F-6 finns skolsköterska, psykolog, bitr. rektor samt specialpedagog. För åk 7-9 finns i motsvarande organisation skolsköterska, kurator, fältassistent, bitr. rektor och specialpedagog.

För arbetet finns en handlingsplan som beskriver våra rutiner och ansvarsfördelning.

Gärdesskolan

Anna Jangholm ansvarar för Gärdesskolan arbetar alla dagar på skolan

Telefon 08-508 44 263 - 0761 244 263

e-post:anna.jangholm@stockholm.se

 

Olaus Petriskolan

Skolsköterska:

e-post:

 telefon:

 

Läs mer om elevhälsa på

http://www.stockholm.se/elevhalsa

Elevhälsovården - medarbetare

Skolpsykolog  
Karin Calissendorff tfn: 08-508 44 261
Skolsköterskor  
Anna Jangholm  tfn: 08-508 44 263

   
Skolläkare  
Vasiliki Vanky nås via skolsköterskorna.

Dela:
Kategorier: