Elev / vårdnadshavare

Här hittar du information som är användbar för dig som elev eller vårdnadshavare!

 

Dela:

Elevråd

Elevrådet leds av Peter Neal som tillsammans med två representanter från varje klass träffas en gång i månaden. Innan varje elevråd har varje klass har ett klassråd där barnen får en chans att komma med idéer om hur skolan kan förbättras, det kan till exempel vara vilka bandyregler som ska gälla, vad som ska köpas in till skolgården eller vad som ska göras på friluftsdagarna. Klassrepresentanterna tar sedan med sig sin klass tankar och idéer för vidare diskussion på elevrådet.

Frånvaroanmälan

Information rörande vårdnadshavares frånvaroanmälan av elever

Gärdesskolans rutiner

Du som vårdnadshavare kan anmäla ditt barn som giltigt frånvarande, t ex vid sjukdom, läkarbesök etc på fyra sätt: